Προφίλ

Η Δέλτα Τεχνική είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που προώθησε δυναμικά, ήδη από το 1980, την τεχνολογία κλιματισμού με αντλίες θερμότητας, αξιοποιώντας τη δωρεάν ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον. Σήμερα, οι αντλίες θερμότητας και η αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας από τη φύση βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα του Κλιματισμού καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της προμήθειας μηχανημάτων για μεγάλα αλλά και μικρά έργα, καθώς επίσης και τεράστια ποικιλία υλικών για εγκαταστάσεις.

Από το 1992 η εταιρεία ενεργοποιείται και στον τομέα της γεωθερμίας, σε στενή συνεργασία με τον οίκο Climaveneta, παγκοσμίως γνωστό για την κατασκευή αντλιών θερμότητας νερού-νερού και νερού-αέρα, κατάλληλων για την εκμετάλλευση της ενέργειας που βρίσκεται στο έδαφος.

Σήμερα η εταιρεία έχει πλήθος θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είτε στην κατασκευή ολοκληρωμένων έργων ΑΠΕ, είτε στην ανάπτυξη ίδιων έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ: Αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά κ.λπ.