Συγκριτικός Πίνακας

Υποκαθιστώντας τη συμβατική πηγή θέρμανσης, που χρησιμοποιείτε, με αντλία θερμότητας νέας γενιάς Climaveneta, εξοικονομείτε μεγάλο μέρος της ετήσιας δαπάνης θέρμανσης.
 
 
 
Για  περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας
στο τηλ. 210 94 00 720