ΝΕΑ

Νέα σειρά αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων Climaveneta NX 0152P..0812P


6.2012

Η Climaveneta παρουσιάζει τη νέα σειρά αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων NX που είναι εφοδιασμένα με δύο σπειροειδείς συμπιεστές (scroll type), ψυκτικό μέσο R410A και εναλλάκτες freon-αέρα τύπου microchannel.

Η νέα σειρά με ψυκτική απόδοση από 39 έως 226 kW, είναι διαθέσιμη σε δύο διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης (Κ και CA) και τρεις ακουστικές εκδόσεις:

• / Κ – standard έκδοση και βαθμός απόδοσης
• / LN-K - standard έκδοση και βαθμός απόδοσης, χαμηλής στάθμης θορύβου
• / SL-K - standard έκδοση και βαθμός απόδοσης, εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου
• / CA - έκδοση υψηλής ενεργειακής απόδοσης (class Α)
• / LN-CA - έκδοση υψηλής ενεργειακής απόδοσης (class Α), χαμηλής στάθμης θορύβου
• / SL-CA - έκδοση υψηλής ενεργειακής απόδοσης (class Α), εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου.

Τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς είναι μοναδικά:
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση (κατηγορίας Α) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης Eurovent, κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN14511.
• Επέκταση των ορίων λειτουργίας έως τους +46° C (θερμοκρασία περιβάλλοντος).
• Ενσωματωμένο ψυχροστάσιο με αντλίες και δοχείο αδρανείας.
• Εναλλάκτες freon-αέρα απο αλουμίνιο πολύ υψηλής απόδοσης εξαιτίας του
βέλτιστου σχεδιασμού των στοιχείων.

Η νέα σειρά NX 0152P..0812P όχι μόνο αντικαθιστά τη σημερινή σειρά NECS 0152..0612, αλλά επεκτείνει τη συγκεκριμένη γκάμα και πάνω από τα 200kW.
Το μεγάλο εύρος της νέας σειράς απαιτεί το σχεδιασμό δύο διαφορετικών δομών για τις μονάδες, ανάλογα με την ψυκτική ικανότητα και το βαθμό απόδοσης.