ΝΕΑ

Climaveneta - Μεγαλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης!!!


3.2012

Νέα σειρά αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων Climaveneta ενεργειακής κλάσης Α


FOCS έκδοση 2.0

Η πλήρης και πιο ανταγωνιστική πρόταση για μηχανήματα με συμπιεστές screw type, με τον μεγαλύτερο ενεργειακό βαθμό απόδοσης στην αγορά, σύμφωνα με τον ευρωπαικό οργανισμό πιστοποίησης Eurovent!

Για πρώτη φορά στα αερόψυκτα μηχανήματα με συμπιεστές screw παρουσιάζεται σειρά με “Ενισχυμένη Κλάση Α”. Το Eurovent πιστοποιεί μηχανήματα με EER έως και 3,4 και ESEER έως 4,4 και σε αυτή την πιστοποίηση, η σειρά FOCS 2/CA βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο.

(Η σειρά FOCS 2 έκδοση CA, αντικαθιστά την προηγούμενη σειρά FOCS CA).

Οι νέες μονάδες χαρακτηρίζονται από:
- Δύο εκδόσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για δύο επίπεδα απόδοσης:
3,15 EER και 3,35 EER σύμφωνα με το Eurovent.
- Νέο εξατμιστή και νέους συμπυκνωτές που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της πτώσης πίεσης από την πλευρά του ψυκτικού μέσου.
- Ειδικό εξοπλισμό στις standard μονάδες: ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες κι έλεγχο στροφών των αξονικών ανεμιστήρων σε όλα τα μεγέθη.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και με συνέπεια στην ανάπτυξη του προϊόντος, οι εκδόσεις χαμηλού θορύβου SL-CA και SL-CA-Ε εξασφαλίζουν μείωση θορύβου μέχρι 10 dB (Α) χωρίς να μειώνουν τη συνολική απόδοση των μηχανημάτων, που παραμένουν στην ενεργειακή κατηγορία Α, σύμφωνα με το Eurovent.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά, νέες επιλογές έχουν εισαχθεί για την αναβάθμιση των μηχανημάτων:
- Ακουστικό περίβλημα συμπιεστή
- Κιτ “υψηλών θερμοκρασιών-HT” για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 50° C
- Εξατμιστής νέου σχεδιασμού που επιτρέπει διαφορική θερμοκρασία νερού έως και 10° C (για μειωμένη παροχή νερού)
- Νέος προηγμένος έλεγχος των αξονικών ανεμιστήρων (DVV2F) που επιτρέπει στο μηχάνημα να λειτουργεί σωστά με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία του αέρα και χαμηλή θερμοκρασία νερού στην έξοδο.

Πέρα από τη βασική έκδοση, είναι επίσης διαθέσιμες οι παρακάτω εκδόσεις, για παραγωγή δωρεάν ζεστού νερού χρήσης:
D για μερική ανάκτηση
R για ολική ανάκτηση