ΝΕΑ

Τεχνολογία Climaveneta και στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"


5.2019

Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.
Στις συνεχείς προσπάθειες για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που παρέχει συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια τεσσάρων υπερσύγχρονων ψυκτικών μονάδων.
 
Συγκεκριμένα  οι ανάγκες για ψύξη της ΒΑ και ΒΔ πτέρυγας, των χειρουργείων, της ΜΕΘ και της μονάδας αποστείρωσης καλύπτονται πλέον από ψυκτικά συγκροτήματα Climaveneta (brand της Mitsubishi Electric), μοντέλα FOCS3W, FX και NX. Η επιλογή έγινε με βάση την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών προδιαγραφών των μηχανημάτων της Climaveneta. 
Οι μονάδες τοποθετήθηκαν  στην οροφή του νοσοκομείου σε αντικραδασμικές βάσεις και συνδέθηκαν με το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων κλιματισμού του νοσοκομείου.
Τα μηχανήματα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα στην Ιταλία βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ISO 9001/UNI-EN 29001 και δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Διαθέτουν πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό - ηλεκτρικό πίνακα (κατά EN 60204-1/IEC 204-1) για τον έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας και των κωδικών των βλαβών.
 

Επίσης παραδόθηκαν για το ίδιο έργο, δύο πύργοι ψύξης κυκλικοί, λυόμενοι, με αξονικό ανεμιστήρα κατασκευασμένοι από ενισχυμένο Fiber Glass (FRB), του εργοστασίου KING SUN.

Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ανέλαβε η συνεργάτης μας τεχνική εταιρεία Θερμοκλίμα  Ι. Χανιωτάκης και ΣΙΑ ΟΕ.