ΝΕΑ

Δύο νέα έργα στον τομέα του Κλιματισμού & της Γεωθερμίας


4.2012

Παραδόθηκαν σε λειτουργία δύο νέα έργα Κλιματισμού και Γεωθερμίας, με εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων του εργοστασίου Climaveneta, στο Λαντζόι Ηλείας και στη Μαγούλα Αττικής αντίστοιχα.