ΝΕΑ

Ετήσια συνάντηση Climaveneta


11.2011

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας μας συμμετείχε και φέτος στην ετήσια συνάντηση της Climaveneta που πραγματοποιήθηκε από 30/11 έως 03/12/2011 στην πόλη Βενετία της Ιταλίας (Climaveneta Worldwide Sales Meeting).