ΝΕΑ

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων θέρμανσης στην Ευρώπη, η Climaveneta, επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος


12.2015

Η αντιμετώπιση της μείωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχουν οδηγήσει σε δραστικές ρυθμιστικές αλλαγές στην βιομηχανία του κλιματισμού.Ξεκινώντας από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη έχουν σταδιακά θέσει περισσότερο προκλητικούς στόχους προκειμένου να:
• Μείωσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
• Αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή
• Προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη

Η Climaveneta έχει επιλέξει το HFO, μια νέα γενιά ψυκτικών μέσων με χαμηλό συντελεστή GWP (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) και OWP (Προοπτική Μείωσης του Όζοντος).
Συνδυάζοντας το HFO με τους πιο εξελιγμένους ψύκτες της, TECS2 και FOCS2, το αποτέλεσμα είναι ένας ψύκτης με απαράμιλλη "πράσινη" απόδοση.