ΝΕΑ

Η Climaveneta πιστοποιεί ενεργειακά τα κορυφαία κτίρια του κόσμου


12.2014

H Climaveneta, ο κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης στην Ευρώπη, οδηγεί τις εξελίξεις και στον τομέα της αξιολόγησης και πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης σύγχρονων κτιρίων.

Ο κτιριακός τομέας σχετίζεται με ποσοστό 40-50% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης και της έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην εισαγωγή κινήτρων και πολιτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί διεθνή πρότυπα, πιστοποιήσεις και συστήματα αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Από το πρώτο σύστημα πιστοποίησης που εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εμπορική αξία των πιστοποιημένων κτιρίων αυξήθηκε σημαντικά και πλέον τα κορυφαία αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία του κόσμου δεν νοείται να σχεδιάσουν ένα κτίριο χωρίς να ξεκινήσουν και να τελειώσουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ποιά είναι όμως η μεγαλύτερη πηγή ενεργειακών καταναλώσεων σε ένα κτίριο; Αυτή θα ήταν και εκείνη που θα έπρεπε να προσεχθεί περισσότερο από όλες εάν μας ενδιαφέρει η βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Η απάντηση είναι σαφής και με μεγάλη διαφορά : οι καταναλώσεις για τη θέρμανση και τον κλιματισμό των κτιρίων ισούνται με το 50-60% των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων του.

Η Climaveneta, διαισθανόμενη την ευθύνη της ως ηγέτιδα στο χώρο, σχεδιάζει μηχανήματα θέρμανσης & κλιματισμού (αντλίες θερμότητας και ψύκτες) με βασικό κριτήριο την κορυφαία ενεργειακή τους αποδοτικότητα και υποστηρίζει θερμά τη διάδοση των πιστοποιήσεων ενεργειακής απόδοσης και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η εταιρική της φιλοσοφία και η φιλοπεριβαλλοντική της δέσμευση εκφράζεται με τη φράση «Sustainable Comfort», δηλαδή «Αειφόρος Άνεση». Τα μηχανήματα που κατασκευάζει η Climaveneta είναι σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την ενεργειακή “βαθμολόγηση” κάθε κτιρίου και να το βοηθούν να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα.

BREEAM
Η πιστοποίηση BREEAM είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα κτίρια παγκοσμίως. Η BREEAM ορίζει τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων που εντάσσονται στη φιλοσοφία της “βιώσιμης ανάπτυξης”. Η Climaveneta, ως ο κορυφαίος πάροχος λύσεων κλιματισμού υψηλής απόδοσης, γνωρίζει σε βάθος τη μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων BREEAM. Στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και “γεννήθηκε” η πιστοποίηση BREEAM, υπάρχουν αρκετά πιστοποιημένα κατά BREEAM κτίρια (http://bit.ly/1sGOXtA), στα οποία χρησιμοποιούνται συστήματα Climaveneta.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
H πιστοποίηση LEED είναι η αμερικάνικη απάντηση στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, εκπορευόμενη από το US Green Building Council. Tα προϊόντα Climaveneta πληρούν τις προϋποθέσεις LEED για την Ενέργεια & Ατμόσφαιρα (ΕΑ) και Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ποιότητας (EQ) και συμβάλλουν αποτελεσματικά, ώστε κάθε κτίριο στα οποία τοποθετούνται (http://bit.ly/1zuiI2x) να συγκεντρώνει περισσότερους πόντους στη συγκεκριμένη αξιολόγηση.

BCA Green Mark
Στη Σιγκαπούρη, μία χώρα στην οποία υπάρχει τεράστια οικοδομική δραστηριότητα για κτίρια υψηλών απαιτήσεων, η αρμόδια κρατική αρχή που έχει υπό την αιγίδα της τις κατασκευές, δημιούργησε το πρότυπο πιστοποίησης BCA Green Mark. Σκοπός της είναι ο καθορισμός βέλτιστων πρακτικών στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων, οι οποίες θα συμβάλουν στη άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα οικοδομήματα. Η Climaveneta, δραστηριοποιείται ενεργά και σε αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά και ήδη έχει συμμετάσχει σε πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι το Sports Hub (http://bit.ly/1vNBQeT), παρέχοντας προϊόντα υψηλής απόδοσης που υπερκαλύπτουν την πιστοποίηση BCA Green Mark.