ΝΕΑ

H Climaveneta στο Nouvel Hopital d’Orleans


4.2014

Το Nouvel Hopital είναι ένα εντελώς νέο νοσοκομείο σε έκταση 205.000 τ.μ., με υπερσύγχρονη τεχνική πλατφόρμα, και βρίσκεται 10 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Ορλεάνης. Η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί σημαντική πρόκληση γιαυτό το νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο και οι ανάγκες για θέρμανση και ψύξη είναι πολύ σημαντικές για αυτόν τον τύπο της εγκατάστασης. Για να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση HQE ενός τέτοιου κτιρίου, ο εξοπλισμός HVAC έχει επιλεγεί προσεκτικά.
Ο κλιματισμός του έργου επιτυγχάνεται με 12 υδρόψυκτες μονάδες Climaveneta Class Α και ειδικότερα: 4 x FOCS2/R/SL-CA/S 1922, 2xFOCS2/R/SL-CA/S 2202, 2xNECS-ST/R/SL/S 0704, 2x NECS-ST/R/SL/S 0604, 2x ΕΚΕ - ST / R / SL / S 0524 που λειτουργούν με Total Heat Condensing recovery (ολική ανάκτηση θερμότητας).

Η επιλογή της Climaveneta έγινε με βάση την υψηλή τεχνολογία και ποιότητα των μηχανημάτων αποβλέποντας συγχρόνως στην ταχέως αναπτυσσόμενη υγειονομική περίθαλψη και στην δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας. Σημειωτέον ότι η Climaveneta έχει εγκαταστήσει μηχανήματα σε πάνω από 200 έργα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο.