Ενημέρωση Επενδυτών


 
 

Σύμβολο

ΔΕΛΤΕΧΟ1

 

Αρχική
Ονομαστική αξία

1.000

ISIN

GRC815117CD9

 

Τρέχουσα
ονομαστική αξία

1.000

Ημερομηνία εισαγωγής

2-Φεβ-2018

 

Αριθμός εισηγμένων
χρεογράφων

6.500

Νόμισμα έκδοσης

EURO

 

Ημερομηνία
έκδοσης

22-Δεκ-2017

Χώρα καταχώρησης

GR

 

Ημερομηνία
λήξης

22-Δεκ-2024

Τύπος ομολόγου

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)

 

Διάρκεια

7 έτη
Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας έχουν ως εξής :

τηλ. 210 9400720
fax. 210 9407170

e-mail: ir@deltatechniki.gr

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,  κα. Μαρίνα Βαρδάκα.