Γνωριμία - Ιστορικό

38 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας συμπληρώνει η Δέλτα Τεχνική, συγκεντρώνοντας τεχνική εμπειρία κι αξιοπιστία που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Ιδρύθηκε το 1980 και είναι σήμερα μία εταιρεία με εξαιρετική φήμη στην ελληνική κι ευρωπαϊκή αγορά. Διαθέτει και παρέχει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το έμψυχο δυναμικό για την επιτυχή ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στον κτιριακό τομέα και ανάπτυξης τουριστικών επενδύσεων.


Στεγάζεται σε πλήρως εξοπλισμένα ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα και διατηρεί αυτή τη στιγμή μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης που ξεπερνάει τα 25 άτομα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι υψηλόβαθμης μόρφωσης και μακροχρόνιας εμπειρίας: μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι.

 

Η ιστορική εξέλιξη της Εταιρίας συνοψίζεται ως εξής :

 

1981-1988  :

Ίδρυση της Δέλτα Τεχνική ΕΠΕ. Δραστηριότητες στον τομέα της σχεδίασης, εμπορικής προώθησης και προμήθειας εξοπλισμού για εφαρμογές κλιματισμού με την πρωτοποριακή για την εποχή τεχνολογία των αντλιών θερμότητας.

1988-2000  :

Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού σε εργοστάσια. Εκκίνηση της δραστηριότητας EPC για την υλοποίηση ολόκληρων εργοστασίων και την παράδοση τους «με το κλειδί στο χέρι». Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες μεταποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

2000 -2003 :

Διεύρυνση των δραστηριοτήτων EPC «με το κλειδί στο χέρι» και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, καθώς και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Καινοτόμα κατασκευή ειδικού εξοπλισμού για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (καυστήρες βιομάζας, υδροστρόβιλοι).

2004  :

Επιτυχής εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας, με ουσιαστική αναγνώριση της ειδίκευσης της Εταιρίας στον τομέα του EPC «με το κλειδί στο χέρι».

2005 -2013 :

Συνεχής δραστηριοποίηση ως ανάδοχος EPC σε έργα ανέγερσης βιομηχανικών μονάδων και σταθμών ΑΠΕ. Σταδιακή ανάπτυξη ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από θυγατρικές του Ομίλου.

2014 :


2017 :

2018 :

Αναδιοργάνωση του Ομίλου με σκοπό την ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της και την εστίαση της σε αναπτυσσόμενους τομείς.

Έκδοση "πράσινου" ομολόγου από τον όμιλο εταιρειών Δέλτα Τεχνική.

Ολοκλήρωση συγχώνευσης δι' απορρόφησης τριών θυγατρικών ενισχύοντας την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του ομίλου.