Τομείς Δραστηριότητας

Τα αντικείμενα στα οποία έχει εστιαστεί ο Όμιλος μετά την αναδιοργάνωση του και ως σήμερα είναι τα εξής :

 

·     Υλοποίηση ως κεντρικός ανάδοχος EPC (μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια εξοπλισμού & ανέγερση) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 

·         Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για την ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα με κέντρο την τεχνολογία των αντλιών θερμότητας

 

·         Ανάπτυξη ιδιόκτητων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 

·         Ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων