Θυγατρικές

Ο Όμιλος έχει κατανείμει τις δραστηριότητες του στις θυγατρικές του Εταιρίες, με τη μητρική ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ να διατηρεί τον κεντρικό έλεγχο.