Αιολικά

Στον τομέα της κατασκευής αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας (MW), η Δέλτα Τεχνική είναι σε θέση να αναλάβει υπό την ευθύνη της το σύνολο της κατασκευής έως την παράδοση του έργου σε λειτουργία :

• εκτέλεση όλων των τελικών κατασκευαστικών μελετών
• χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες
• επιλογή και προμήθεια του εξοπλισμού και υλικών
• εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
• διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
• έναρξη λειτουργίας (commissioning)
• συνεργασία με τον προμηθευτή των ανεμογεννητριών
• συνεργασία με το τραπεζικό ίδρυμα χρηματοδότησης του επενδυτή

Η εμπειρία από την εκτέλεση τέτοιων έργων στην Ελλάδα, έχει αποδείξει ότι ένας αξιόπιστος και προσηλωμένος στην ποιότητα ανάδοχος όπως η Δέλτα Τεχνική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του αιολικού πάρκου.