Κατασκευή

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λογικής του «Turn Key» είναι ότι το σύνολο της ευθύνης για την υλοποίηση των έργων αναλαμβάνει ένας και μόνο ανάδοχος. Με αυτό τον τρόπο, ο επενδυτής έχει απέναντί του έναν και μόνο αξιόπιστο συνεργάτη, με πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Η υλοποίηση «Turn-Key» ή «με το κλειδί στο χέρι» περιλαμβάνει αναλυτικά :
• Επιλογή και προμήθεια ποιοτικού εξοπλισμού
• Κατασκευή του συνόλου του έργου με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008
• Επίβλεψη, συντονισμό και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για την έγκαιρη υλοποίηση
• Θέση σε λειτουργία (commissioning)

Η Δέλτα Τεχνική έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού στην υλοποίηση έργων «με το κλειδί στο χέρι» :
• Αποτελεί ένα σοβαρό συνεργάτη που θα σας στηρίξει σε κάθε πρόβλημα
• Είναι πεπειραμένος κατασκευαστής έργων με εξαιρετική φήμη και παρουσία 34χρόνων στην αγορά
• Είναι μία υπεύθυνη εταιρεία με έμφαση στην ποιότητα, που εγγυάται την άψογη λειτουργία και την αντοχή στο χρόνο για την επένδυσή σας
• Διατηρεί ανταγωνιστικά και υπεύθυνα κοστολόγια.