Ψυγεία - Συσκευαστήρια

Τις ανάγκες αποθήκευσης και διατήρησης σε εξαιρετική ποιότητα φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και άλλων τροφίμων καλύπτουν οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης. Ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα, αναλαμβάνοντας πλήρως την ανέγερση τέτοιων μονάδων σε όλη τη Ελλάδα, είτε κοντά στους τόπους παραγωγής είτε σε αποθήκες διανομής (logistics).

Η Εταιρία κατέχει εμπειρία και από εγκαταστάσεις συντήρησης πλήρους «ελεγχόμενης ατμόσφαιρας». Τα έργα ψύξης / συντήρησης συνδυάζονται αρκετές φορές και με μονάδες συσκευασίας και τυποποίησης των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής μέσα από αυτοματοποιημένες γραμμές.

Η Εταιρία είναι σε θέση να μελετήσει και να υλοποιήσει με το «κλειδί στο χέρι» μονάδες όλων των ειδών, τόσο για ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και για αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η εμπειρία, και οι τεχνικές γνώσεις της Εταιρίας στον τομέα είναι ασυναγώνιστες, δίνοντας τη δυνατότητα για υλοποίηση μονάδων «μοντέλων», που θα αξιοποιούν την πλούσια αγροτική παραγωγή της χώρας.